Couldn't find what you're looking for?
Custom Search
Search them here!

Friday, November 23, 2007

Characters in Hana Yori Dango

The Main Characters


Inuoe Mao as Makino Tskushi


Matsumoto Jun as Domyouji Tskasa


Oguri Shun as Hanazawa Rui


Shota Matsuda as Nishikado Soujiro


Tsuyoshi Abe as Mimasaka Akira

No comments: